Tvorba rezerv

počítání peněz

Než se pustíte do konkrétních spořících nebo investičních nástrojů, nadefinujte si tři základní pilíře a rozprostřete své rezervy tak, abyste znali jejich faktický účel.

KRÁTKODOBÁ (OPERATIVNÍ)
REZERVA


Ihned dostupná rezerva, kterou držíme na co možno nejefektivnějším spořicím účtu, slouží zejména pro nečekané výdaje domácnosti, jako jsou drobné opravy a nenadálé výpadky příjmu domácnosti.


STŘEDNĚDOBÁ REZERVA


Střednědobou rezervou naplňujeme cíle ve střednědobém horizontu, a to 5-15 let (individuálně dle finančního plánu každého z Vás).

Může se jednat o rezervu za účelem mimořádné splátky ve výročí fixace u Vaší hypotéky, přípravu vlastních zdrojů na budoucí nákup nemovitosti, rekonstrukci bytu, financování koupě automobilu nebo třeba i vysněnou dovolenou.

DLOUHODOBÁ REZERVA


Dlouhodobou rezervou řešíme uspokojení své soukromé renty, kdy Vám finanční poradce na základě důkladné analýzy spočítá, kolik byste si měli odkládat tak, aby výsledná částka včetně očekávaného zhodnocení uspokojila Vaši měsíční soukromou rentu. Pro přesný výpočet je potřeba zohlednit inflaci, čas, současné nástroje sloužící pro dlouhodobé odkládání peněz a jejich výkonnost a také Váš postoj ke starobnímu důchodu.


menu

Kontakt