Zajištění Příjmu

rodina rodina

Zajištění příjmu je především nástroj, který by nás měl ochránit při nenadálých událostech, a to zejména při dlouhodobé nemoci nebo úrazu, při kterých dochází k výraznému poklesu či dokonce úplnému výpadku příjmu.

Zajištění příjmu vnímám jako jeden z nedůležitějších pilířů, na kterých byste měli se svým poradcem postavit svůj finanční plán.

Občas se setkávám s postojem klientů: „Na co se pojišťovat, vždyť pojišťovny stejně neplní“, proto projděte důslednou analýzou Vašich příjmů a výdajů a nechte si ukázat od odborníka, že i nástroj jako je pojištění může mít smysl dlouhodobé ochrany Vašich příjmů.

menu

6 ZÁSADNÍCH KROKŮ
Pro minimalizaci neplnění

Změňte postoj ke slovu pojištění. Naučte se znát, co si platíte, proč a za jakou cenu!

Zkuste se na zajištění koukat z dlouhodobého hlediska jako na nástroj pro zachování životní úrovně při nenadálých událostech.

Nastavte správně krytí krátkodobých a dlouhodobých rizik, zohledněte své povolání a likvidní krátkodobé rezervy!

Neplaťte za předražené smlouvy, které absolutně neodpovídají pojistnému krytí. Nastavte si rizika tak, aby byla v souladu s Vaším majetkem a předpokládanému výpadku příjmu v konkrétním připojištění.

Pojistěte se jak pro případ nemoci, tak i úrazu.

Nedělejte si tzv. úrazovky, zajistěte se komplexně z jakýchkoliv příčin. Nepodceňujte rizika z důvodu nemoci.

Vyplňte se svým poradcem předběžně zdravotní dotazník a informujte ho o Vašem zdravotním stavu.

Zdravotní dotazník vyplňujte vždy pravdivě, ať víte dopředu, za jakých podmínek Vás pojišťovna přijímá. Nebudete pak nemile překvapeni z případného krácení plnění.

Vyberte se svým poradcem správnou pojišťovnu. Mějte vždy na výběr a informujte se o zásadních výlukách konkrétní pojišťovny.

Mějte vždy možnost volby mezi více variantami. Nenechte se odbýt jednou nabídkou. Mějte srovnání a informujte se o výlukách.

Informujte se o čekacích dobách dané pojišťovny.

Informujte se o čekacích a karenčních dobách a buďte důslední s výběrem kvalitní pojišťovny.

1

2

3

4

5

6

Zajištění Majetku a Odpovědnosti

2 základní pojištění domu nebo bytu

  • pojištění stavby včetně vedlejších objektů
  • pojištění domácnosti a movitého majetku

Svůj byt či dům pojistěte na doporučené částky dle výpočtu ve spolupráci s finančním poradcem. Dejte si pozor na podpojištění pojistných částek a pojistěte byt či dům vždy na cenu NOVOU.

interiér

Svůj majetek, odpovědnost nebo podnikání, chráníme cestou neživotního pojištění, a to ať už jde o auto, dům, byt, běžnou odpovědnost nebo Vaše podnikání.

4 TYPY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
A jak se liší?

Odpovědnost z běžného občanského života

Tato odpovědnost chrání nás i členy ve společné domácnosti včetně mazlíčků v případě způsobení újmy na zdraví či majetku třetí osobě (mimo rodiny).

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Tato odpovědnost chrání vlastníka nemovitosti při vzniku škody na majetku či újmě na zdraví způsobené třetí straně.

Odpovědnost vůči zaměstnavateli, tzv. ZAM-ZAM

Tato odpovědnost nás chrání v případě, že způsobíme újmu zaměstnavateli. Je omezena na maximální pojistnou částku, a to 4,5 násobek Vaší hrubé mzdy. Většinou ji hradí zaměstnavatel v rámci benefitů formou strháváním srážek ze mzdy nebo si ji platíte po vlastní ose. Na každém zaměstnavateli záleží, zda je toto pojištění pro zaměstnance povinné.

Podnikatelská odpovědnost

Tato odpovědnost chrání naše podnikání na základě živnostenského oprávnění při nechtěně způsobené újmě zákazníkům nebo dodavatelům. Může jít o špatně odvedenou práci zhotovitele, o přepravu zboží, půjčený inventář, zásoby, apod.

1

2

3

4

Kontakt